Smo dijaki Gimnazije Jesenice. V drugem letniku je del programa tudi eden od interdisciplinarnih predmetov (ITS). Odločili smo se za ITS B, saj se nam je najbolj zanimivo zdelo povezovanje informatike, likovne umetnosti in angleščine, hkrati pa smo pridobili praktična znanja. Naučili smo se zgraditi in objaviti spletno stran, izboljšali spretnost pri fotografiranju in napisali formalna poročila in članke, kar nam bo prav prišlo pri pisanju mature.
(Visited 100 times, 1 visits today)
Dostopnost